екологічний оптимум виду


екологічний оптимум виду
Умови, за яких спостерігається найкраща життєвість виду, а саме – показники росту, розвитку, біопродуктивності, поширення тощо.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.